Avtalsfrågor

Här hittar du frågor och svar om avtal. Saknar du en fråga/svar? Mejla kundtjanst@ragnsells.com.

Jag vill ha en kopia på mitt avtal. Hur gör jag?

<p><a href="/link/3a4804f1629245538664844dbc901c43.aspx">Kontakta Kundtjänst</a> så hjälper de dig. Eller använda detta <a href="/link/2b4ea1dea65b4d3380f97bfef9b7da8c.aspx"><span class="arrowlink">formulär</span></a> och beskriv ditt ärende.</p>

Vårt företag/fastighet byter ägare. Hur gör jag?

<p>Du behöver meddela oss detta skriftligen. Skicka ett mejl till&nbsp;<a href="mailto:kundtjanst@ragnsells.com">kundtjanst@ragnsells.com</a>&nbsp;eller använd detta <a href="/link/2b4ea1dea65b4d3380f97bfef9b7da8c.aspx"><span class="arrowlink">formulär</span></a>. Var noga med att ange följande uppgifter:&nbsp;</p> <ul> <li>Organisationsnummer</li> <li>Nuvarande adress</li> <li>Nuvarande kontaktperson inklusive kontaktuppgifter</li> <li>Det nya företagets adress och organisationsnummer</li> <li>Ny kontaktperson inklusive kontaktuppgifter</li> </ul>

Jag vill säga upp mitt avtal hos er. Hur gör jag?

<p>Du behöver skicka in en skriftlig uppsägning till <a href="mailto:kundtjanst@ragnsells.com">kundtjanst@ragnsells.com</a>.&nbsp;Var noga med att ange följande uppgifter:</p> <ul> <li>Företagsnamn</li> <li>Organisationsnummer/kundnummer</li> <li>Vad uppsägningen gäller</li> <li>Från vilket datum ni önskar att uppsägningen ska gälla</li> </ul>

Jag vill teckna avtal med er. Hur gör jag?

<p><a href="/link/3a4804f1629245538664844dbc901c43.aspx">Kontakta Kundtjänst</a> eller fyll i de uppgifter som behövs i detta <a class="arrowlink" href="/link/2b4ea1dea65b4d3380f97bfef9b7da8c.aspx">formulär</a>&nbsp;så tar&nbsp;Kundtjänst hand om det och hjälper er vidare.</p>