Beställ hämtning av däck

Ragn-Sells dotterbolag Ragn-Sells Däckåtervinning har på uppdrag av Svensk Däckåtervinning (SSAB) ansvaret för att samla in och återvinna uttjänta däck i Sverige.

Bokning av däckhämtning gör ni direkt på Ragn-Sells Däckåtervinnings hemsida.