Ragn-Sells Hörle, Värnamo

Välkommen till Ragn-Sells anläggning i Hörle, Värnamo.

Telefon 010-723 30 00
Öppettider 07:00-16:00 (mån-tors)
07:00-14:00 (fred)
Lastning/Lossning 07:00-14:00 (mån-tors)
07:00-12:00 (fred) 
Besöksadress Hörle bruk, 331 92 Värnamo