Frågor om farligt avfall

Vad innefattar "Farligt avfall" förutom t ex färg?

Svar: Farligt avfall är markerat med en asterisk i avfallsfallsförordningen. Om du är osäkert på om avfallet är farligt avfall vill vi tipsa om att ladda ner vår sorteringsapp RagnCycle som guidar dig rätt.

Spackelrester från målningsentreprenad, räknas det som farligt avfall?

Svar: Det bero på vilket spackel som används, om ni är osäker så läs i säkerhetsdatabladet för att få fram vad avfallet räknas som.

Behöver man en auktoriserad transportör även för smittförande avfall?

Svar: Ja, en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Gäller rapporteringskravet även smittförande avfall?

Svar: Ja, anteckningsskyldigheten gäller allt farligt avfall.

Räknas inte elektronik som vitvaror som farligt avfall?

Svar: Elektronik är huvudsakligen farligt avfall.