Sök på din ort

Ragn-Sells uppdrag i Vårgårda

I Vårgårda hämtar vi bl a hushålls-, grov- och trädgårdsavfall samt ReturMera på uppdrag av kommunen. Det kommunala uppdraget utförs av Ragn-Sells dotterbolag Ragn-Sells Kommunpartner AB.

Vi hämtar;

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall
  • ReturMera
  • Elavfall

Kommunens Hemsida

Information om avfallshämtning "Röda Dagar"
Om en röd dag infaller på en vardag under tömningsveckan, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå ute tills det blivit tömt. Gäller alla abonnenter oavsett vilken dag som är "röd".

Kundtjänst Hushållsavfall 010-7232323 (08:00-16:00)
info.kommunpartner@ragnsells.com

 

Beställ container

Vill du boka en container?

I vår nätbutik kan du beställa två typer av container samt hämtning av Storsäck. Fyll i din adress för pris på Container fast pris 10m3