Sök på din ort

Ragn-Sells uppdrag i Vallentuna kommun

I Vallentuna hämtar vi bl a hushållsavfall och tömmer slamavskiljare på uppdrag av kommunen. Det kommunala uppdraget utförs av Ragn-Sells dotterbolag Ragn-Sells Kommunpartner AB.

Vi hämtar;

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Grovavfall
  • Elavfall
  • Latrin
  • Slam
Kundtjänst Hushållsavfall 010-7232323 (08.00-16.00)
vallentuna@ragnsells.com
Kundtjänst slamtömning


010-7232323 (08.00-16.00)
010-7230000 (journummer övrig tid)
vallentuna@ragnsells.com

Logga in på Mina Sidor 
Logga in på Vallentuna kommuns hemsida. Har du inte loggat in tidigare eller behöver hjälp Ring kundtjänst tel: 010 - 723 23 23 
Kommunens hemsida