Sorteringsfrågor

Här hittar du frågor och svar om sortering. Saknar du en fråga/svar? Mejla kundservice@ragnsells.com.

Hur vet jag vad som gäller klassning och transport av farliga avfall?

Kontakta Kundtjänst för mer information om vad som gäller för klassning och transport av ert farliga avfall. Det ser olika ut beroende på om det är ADR- eller icke-ADR-klassat material.

Läs mer om reglerna för spårbarhet av farligt avfall här

I vår material- och sorteringsguide hittar du mer information om material som klassas som farligt avfall

Kan jag hitta information om hur jag sorterar materialen någonstans?

I vår material- och sorteringsguide hittar du sorteringsinstruktioner för de olika materialen.

Du kan också ladda ned vår sorteringsapp RagnCycle, läs mer här

Kontakta Kundtjänst 0771-88 88 88 vid specifika sorteringsfrågor för din verksamhet.

Är du privatperson så kan din hemkommun besvara frågor om sortering av olika avfallstyper.

Vad händer med avfallet vi kör till Ragn-Sells?

Det beror på vilken typ av avfall det rör sig om. Vi återvinner de flesta typer av avfall. En del går till förbränning och en liten del läggs på deponi.

Läs mer om våra behandlingsprocesser och hur vi omvandlar avfall till ny resurs.