Blanketter

Fullmakt för rapportering till Naturvårdsverket

För dig som är kund till Ragn-Sells Recycling AB* Fullmakt - rapportering spårbarhet FA

För dig som är transportör till Ragn-Sells Recycling AB* Fullmakt - rapportering spårbarhet FA

För dig som är kund till Ragn-Sells Treatment & Detox AB* Fullmakt - rapportering spårbarhet FA

För dig som är transportör till Ragn-Sells Treatment & Detox AB* Fullmakt - rapportering spårbarhet FA

*För dig som är osäker på vilket bolag du är kund till, se din senaste faktura.

Grundläggande karaktäriseringsblankett enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier, och förfaranden vid mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 

Karaktäriseringsblankett (Fullständig)
Karaktäriseringsblankett (Avfall undantaget provning)