Ragn-Sells arbetar med att förbättra kundservice

Vår nya kundservice ska ge ökad kundnöjdhet

Med det övergripande målet att öka servicen till sina kunder har Ragn-Sells under hösten omorganiserat sin kundservice och inlett centralisering av den till Örebro. De 30-talet agenter som arbetar med Ragn-Sells kundservice har gått utbildningar i flera steg för att kunna hjälpa företagets kunder på bästa sätt och därigenom skapa en större kundnöjdhet.

23 nov 2018

Ragn-Sells kundservice finns på fyra ställen i Sverige men sedan i höstas har en centralisering inletts och alla kundservicemedarbetare ska vara stationerade i Örebro.

– Att etablera kundservice på en ort istället för fyra orter är ett viktigt beslut framåt. Det ger oss möjligheter att effektivare driva vår verksamhet samlat och med nya verktyg och ett enhetligt arbetssätt som gagnar våra kunder. Vid val av ort har faktorer som rekryteringsmöjligheter, personalomsättning, geografiskt läge samt lokalförutsättningar vägts in. Det geografiska läget för Örebro är bra med närhet till många av Ragn-Sells verksamheter, säger Susanne Stenmark, chef för sälj och support vid Ragn-Sells.

Satsar på kompetens

Syftet med att samla kundservice på ett och samma ställe är att organisera servicen på ett rationellt sätt, vilket ger renare processer, ökad effektivitet samt tydligare ansvarsområden internt.

– Det i sin tur kommer märkas i form av ännu bättre service till våra kunder och därigenom ökad kundnöjdhet.

Gemensamma lokaler är en del av de nya förutsättningarna. Minst lika viktig är satsningen på kompetens.

– Vi har samlat den kompetens vi har på ett ställe och bygger vidare på den med nyanställningar för att få en riktigt vass kundservice. De som rekryteras får gå utbildningar i flera omgångar och även sitta med rutinerade medarbetare för att lära sig arbetet.

 

Ragn-Sells kundtjänst Martin Brusewitz har flyttat med Ragn-Sells kundtjänst till Örebro.

Lär känna kunder

En av de som flyttat med kundtjänst till Örebro är Martin Brusewitz, som tidigare var stationerad i Kallhäll utanför Stockholm.

– Jag flyttade till Örebro när vi körde igång utbildningsprocessen i oktober. Alla nya medarbetare får gå en grundutbildning där man lär sig hur vi hjälper våra kunder på bästa sätt. Förutom att slå ordrar och lära känna våra kunder får alla nya åka med en chaufför för att förstå helheten, hur det vi gör på kundservice påverkar transporter och så vidare. Det är väldigt nyttigt, säger Martin, som är utbildningsansvarig för Ragn-Sells nya kundtjänst.

Engagerade agenter

Den nya kundtjänsten är på plats och fram till slutet av mars pågår en inskolningsperiod under vilken det kan förekomma längre svarstider.

– Det kan uppstå en viss nybyggnationsröra, som man brukar säga. Vi ber våra kunder ha överseende med detta eftersom syftet är att vi ska bli ännu bättre på kundservice. Det övergripande målet är att öka servicen till kund, säger Susanne Stenmark.

Totalt arbetar ett 30-tal agenter vid Ragn-Sells nya kundtjänst i Örebro.

– Alla är väldigt engagerade, positiva och intresserade av det nya arbetet. Det kommer att bli jättebra, säger Martin Brusewitz.