Ragn-Sells-medarbetaren Sara Stiernström, Fil. Dr Miljövetenskap
"Jag imponeras fortfarande över den breda kompetens som finns på Ragn-Sells".

Sara Stiernström, Fil. Dr Miljövetenskap

Det var att gå från den teoretiska forskarvärlden till Ragn-Sells och verkligheten som lockade mest. Idag ansvarar Sara för att hitta nya användningsområden för återvunna material, säkerställa kvalitén samtidigt som kundernas och myndigheternas krav uppfylls.

10 maj 2017

Vad är det bästa med ditt jobb?


Det är att varje dag innehåller nya utmaningar. I mitt arbete på Ragn-Sells är utvecklingspotentialen oändlig.

Hur har din karriär på Ragn-Sells utvecklats?


Sedan jag började för drygt 3 år sedan har jag hela tiden uppmuntrats att ta mer ansvar och anta nya utmaningar vilket jag verkligen uppskattar.

När har du som roligast på ditt jobb?


När vi utnyttjar styrkan i Ragn-Sells och samverkar genom hela företaget för att lösa komplicerade frågor.

Vad minns du från din första tid på Ragn-Sells?


Jag imponerades och imponeras fortfarande över den breda kompetens som finns på Ragn-Sells.

Vad är ditt bästa tips för en hållbarare värld?


Att vi ska arbeta för en giftfri miljö och samtidigt öka återvinningen för att spara på jordens resurser. För att få ihop den ekvationen måste vi tillåta en viss mängd ämnen i det vi återvinner, precis som vi gör för jungfruliga material, men det måste alltid ske till en accepterad risk.