LKAB_1160x480_Fotograf Fredric Alm.jpg
Foto: Fredric Alm / LKAB

LKAB och Ragn-Sells i samarbete

I höstas påbörjades ett samarbete mellan Ragn-Sells och LKAB med syftet att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKAB:s gruvavfall. Nu investerar LKAB 45 miljoner kronor för att fortsätta förstudien på den patenterade KMAP-tekniken, framtagen av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och två pilotanläggningar; i Malmfälten och Uppsala.

15 apr 2019

Fosfor är i fokus för Ragn-Sells som lyfter ämnet som en viktig naturresurs – som man dessutom har en cirkulär lösning för. I höstas påbörjades samarbetet med statliga gruvbolaget LKAB där man genom det Ragn-Sellsägda innovationsbolaget EasyMinings KMAP-teknik kan utvinna fosfor och andra värdefulla mineraler ur gruvavfallet. De laboratorietester som gjorts sedan dess visar att den patenterade KMAP-tekniken kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKABs gruvavfall än vad som förväntats.

– Tack vare det fina resultat som våra laboratorietester visat är det med tillförsikt vi nu investerar i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna, säger Jan Moström, VD på LKAB.

Anders Kihl och Lars Lindén, Ragn Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef och Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sellsföretagen.

Kan bli exportråvara

Totalt investerar LKAB 45 miljoner kronor i att utveckla och förbereda tekniken för industrialisering i full skala på två pilotanläggningar; i Malmfälten och Uppsala. Anläggningen i Uppsala kommer att drivas av Ragn-Sells och där har också EasyMining sitt säte.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför är det glädjande att vårt samarbete med LKAB bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle där Sverige kan bli en exportnation av fosfor och andra viktiga råvaror, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Bra exempel på cirkulär ekonomi

Pilotfasen pågår till och med 2020 och ett beslut om investering i fullskalig produktion kan tas år 2021. Vid en fullskalig industri förväntas produktionen av fosfor uppgå till fem gånger så mycket som Sveriges behov och då kan den utvunna fosforn även gå på export. Dessutom kan en fullskalig produktion göra att produktionen av sällsynta jordartsmetaller kan uppgå till cirka två procent av världsproduktionen.

– Vårt samarbete med Ragn-Sells är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi; att återföra och återvinna resurser. Vi kommer fokusera på att utveckla en verksamhet vid den ort som är det miljömässigt bästa alternativet, som medger minst förflyttning av varor och nyttjar resurser på bästa sätt, säger Jan Moström.