"Säker sophämtning" i Kungsbacka kommun ska öka säkerheten för våra chaufförer.

"Säker sophämtning" ska öka säkerheten för våra chaufförer

”Vi går långt för återvinningens skull”. Med den devisen tar Kungsbacka kommun och Ragn-Sells arbetsmiljön på största allvar. I våras etablerades projektet ”Säker sophämtning” med syftet att säkra arbetsmiljön för Ragn-Sells Kommunpartners chaufförer, som numera inte backar längre sträckor. Istället hjälper kommuninvånarna till med sophämtningen genom att ta sitt avfall till gemensamma hämtställen.

16 okt 2017

Det lösningsfokuserade samarbetet mellan Kungsbacka kommun och Ragn-Sells ser Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef, som ett synnerligen gott exempel på hur arbetsmiljön kan förbättras genom samverkan och gemensamma strategier.

– Det hela började med att våra chaufförer kände arbetsmiljön inte var tillräckligt säker, framförallt när det gäller backningen. Vi började föra en dialog med kommunen om arbetsmiljön och gjorde tillsammans en plan för hur vi skulle gå vidare, berättar Sofia Blomdal.

Branschorganisationen Avfall Sverige gav 2009 ut riktlinjer för sophämtning och rapporten visar att tät småhusbebyggelse och vägbredd under 3,5 meter medför en dålig arbetsmiljö för sophämtaren och en ökad risk för olyckor. I Kungsbacka kunde flera såna ställen identifieras med hjälp av chaufförerna själva.

– Christian Vanthof, vid Kommunpartner, och hans personal har under minst ett års tid gjort ett grovjobb och systematiskt tagit fram det underlag i form av avvikelser, riskbedömningar och statistik som vi behövt för att påbörja projektet ”Säker Sophämtning”. Det ska de ha en stor eloge för, säger Sofia Blomdal.

Bra samarbete


Tillsammans har kommunen och Ragn-Sells gått igenom alla hämtställen i Kungsbacka där det är problem med utrymme och/eller framkomlighet. Vid dessa ställen har hämtning vid varje hushåll ersatts med gemensamma hämtställen i anslutning till farbar väg eller parkeringsplatser.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med Ragn-Sells. Utifrån inventeringen tillsammans med chaufförerna börjar vi med att prioritera bort backningen. Det finns även väldigt många andra problem, som smala vägar och växtlighet, som vi kommer att fortsätta jobba med, säger Sebastian Ågren, projektledare för ”Säker sophämtning” vid Kungsbacka kommun.

I våras påbörjades implementeringen av projektet när de första delarna av Kungsbacka fick gemensamma upphämtningsplatser. 

– Kungsbacka kommun har verkligen tagit det här på allvar och samlat alla instanser så att alla har samma budskap till kommuninvånarna. Bilarna har stripats med budskapet ”Vi går långt för återvinningens skull” och projektet är väldigt kommunikativt för att få med alla på tåget, säger Sofia Blomdal. 

Förutom att ”Säker sophämtning” ger en tryggare arbetsmiljö för Ragn-Sells chaufförer så blir även gator och tog säkrare för Kungsbackas kommuninvånare. De som berörs av projektet har fått information om förändrade hämtställen.

Visste du att?


Det är vårt dotterbolag Ragn-Sells Kommunpartner som i ett flertal kommuner tar hand om invånarnas hushållsavfall? Läs mer på Ragn-Sells Kommunpartners egen hemsida