Henrik Åsing är IT-chef på Ragn-Sells
Henrik Åsing är IT-chef på Ragn-Sells

Han är viktig för Ragn-Sells digitala framtid

När Ragn-Sells, Sveriges ledande återvinningsföretag, på allvar tar steget in i den digitala framtiden spelar koncernens nytillträdde IT-chef en viktig roll. Henrik Åsing ser digitaliseringen och ny teknik som en möjlighet att skapa nya tjänster och ta fram nya, innovativa lösningar för Ragn-Sells kunder. För att möta den digitala utmaningen kommer koncernen inom de närmaste åren att behöva komplettera med ny kompetens, framförallt inom informationsbehandling, risk- och säkerhetshantering samt digital affärsutveckling.

Vi på Ragn-Sells 16 okt 2017

Det var under våren som Henrik Åsing rekryterades till tjänsten som IT-chef över det koncernövergripande Ragn-Sells Group IT. Henrik började sin karriär som utvecklingsingenjör inom försvarsindustrin och har därefter arbetat både vid IBM och inom försäkringsbranschen.

– De senaste 10 åren innan Ragn-Sells jobbade jag som konsult med inriktning på projekt-/förändringsledning och interimschef och var inhyrd på Ragn-Sells som IT-chef under 2013.

Kundnytta i fokus


När Ragn-Sells digitaliserar hela sin verksamhet spelar Henrik Åsing en viktig roll. Utmaningarna är dels att möta efterfrågan på digitala lösningar och dels att effektivisera koncernens interna processer.

– Det är riktigt spännande att vara med och bygga upp Ragn-Sellskoncernens digitala framtid. Det händer väldigt mycket inom digitalisering med ny teknik som gör det möjlig att skapa nya tjänster och ta fram nya innovativa lösningar för våra kunder. Mitt fokus är att skapa bästa möjliga nytta för våra kunder och effektiva administrativa lösningar internt för Ragn-Sells.

iStock_5420109_LARGE_green_900.jpg

När Sveriges ledande återvinningsföretag digitaliseras handlar det delvis om att hitta nya, innovativa sätt att lösa redan vedertagna tjänster. Som ett led i denna utveckling implementeras nya teknologier som prediktiv analys och massiv datainsamling. Man knyter också samarbete med ett nätverk av marknadsledande innovativa partners.

Målbilden är att bli den ledande digitala förmedlaren av material i den cirkulära ekonomin.
– I framtiden kommer vi att hantera och analysera väldigt stora datamängder vilket ställer nya krav på oss. Det handlar även om att hantera risk och säkerhet enligt nya förordningar och med krav på kunders integritet.

Behöver ny kompetens


Den digitala utmaning som Ragn-Sells står inför kräver också ny kompetens. Därför kommer koncernen att behöva rekrytera nya yrkesgrupper inom de närmaste åren.

– Jag ser att vi behöver förstärka vår kompetens inom flera områden, speciellt inom informationsbehandling av stora datamängder, risk- och säkerhetshantering samt digital affärsutveckling. Vi behöver också förstärka kärnverksamheten med resurser med digitalt intresse, säger Henrik Åsing.