Diesel Yahyavi, Ragn-Sells i Uppsala, har gjort en uppskattad Instagramfilm som visar hur kärlen ska vara vända inför tömning.
Diesel Yahyavi, Ragn-Sells i Uppsala, har gjort en uppskattad Instagramfilm som visar hur kärlen ska vara vända inför tömning.

Diesels Instagramfilm visar hur kärlen ska stå

Diesel Yahyavi, vid Ragn-Sells Kommunpartner i Uppsala, hittade ett kreativt sätt att berätta om hur kärlen ska vara placerade vid tömning – han la ut en film på Instagram under hashtaggen #mittragnsells. ”Vi drar mellan 300 och 1000 tunnor per dag och i längden blir det tungt att ständigt vända på kärlen. Det leder också till skador i handlederna och armarna”, skriver Diesel.

Vi på Ragn-Sells 01 nov 2017

Att hitta och använda kreativa kommunikationsmetoder är Diesel Yahyavi vardag. Som döv ställs han ofta inför utmaningar som han inte är sen att hitta lösningar på.

"Jag har jobbat hos Ragn-Sells sedan 2011 och trivs väldigt bra. Till vardags använder jag svenskt teckenspråk och skrift. Mestadels kommunicerar jag med mina kollegor och arbetsgivare via kroppsspråket och det har fungerat riktigt bra. Det är lite som när man är utomlands och inte kan deras språk, då blir man lite mer kreativ vad gäller kommunikationsmetoder. I övrigt så blir det även meddelanden via mobilen, som sms eller Whatsapp när någon vill nå mig. Vid arbetsplatsmöten och liknande så brukar vi boka in teckenspråkstolk kostnadsfritt”, skriver han.

Ett återkommande problem för Diesel och hans kollegor är felplacerade kärl. Det är vanligt att kunderna ställer dem fel, med locket mot huset. Diesel har flertalet gånger rapporterat avvikelsen. Han har också informerat kunderna.

”När jag råkar på kunden som har felvänt kärl och personen är i färd med att slänga sopor brukar jag gå fram och visa med kroppsspråket hur kärlen ska stå när det är tömningsdag. De flesta börjar undra varför och då brukar jag plocka fram mobilen och skriva att vi tömmer många tunnor per dygn och felvända sopkärl sliter på våra kroppar”.

För en tid sedan gjorde Diesel en film för att belysa problemet. Med hjälp av sin mobiltelefon filmande han skillnaden mellan ett felvänt och ett korrekt vänt kärl. Filmen la han sedan ut på Instagram under hashtaggen #mittragnsells. 

 ”Jag gjorde den här filmen för att folk ska förstå hur de ska ställa kärlen för att underlätta vårt jobb. De ska ställas med handtaget mot gatan/sopbilen och inte mot huset. Vi drar mellan 300 och 1000 tunnor per dag och i längden blir det tungt att ständigt vända på kärlen. Det leder också till skador i handlederna och armarna i förlängningen. Som det är nu är vi helt slut mot slutet av dagen när vi kommer hem.”

Nu hoppas Diesel att fler kunder ska bli bättre på att ställa kärlen rätt. Han ser även andra lösningar på problemet. ”Det skulle bli bättre om vi kunde få tillstånd av kommunen att sätta etikett på kärlen om hur dessa ska placeras, men tyvärr är det inte alla kommuner som tillåter det”, skriver Diesel.