I askslagg finns värdefulla metaller

Värdefulla metaller får nytt liv

I den askslagg som kommer till Ragn-Sells anläggningar finns det värdefulla metaller. Genom Ragn-Sells cirkulära lösningar sorteras de värdefulla metallerna ut från askan, behandlas på olika sätt, och säljs sedan vidare för att få nytt liv, oftast i andra länder i Europa.

Avfall som resurs 30 apr 2018

Varje år tar Ragn-Sells behandlingsanläggningar Häradsudden, Heljestorp och Högbytorp emot cirka 160 000 ton/år askor från avfallsförbränning. Askslagget består till cirka sex procent av metaller/järn – ett värdefullt material som Ragn-Sells sorterar ut och tar till vara på. I behandlingsprocessen torkas först askan i två till sex månader och därefter separerar en maskin ut metallen. Det utsorterade innehållet innehåller fortfarande ca 40 procent askrest men resterande är metaller som järn, mynt, koppar, aluminium, mässing och rostfritt.

När metallerna sorterats och behandlats återinförs de i det cirkulära flödet igen genom Recyclables, som ingår i Ragnsellskoncernen och sköter försäljningen av det avfall i form av olika material som Ragn-Sells samlar in från samhället.

- Min uppgift är att den metall som utvinns på våra anläggningar säljs till ett så bra pris som möjligt. Här är vi också noga med att bara sälja till seriösa företag som uppfyller Ragn-Sells ”code of conduct”, säger Jörgen Örnestav, sales manager för metall vid Recyclables.

Askslaggen med metall säljs i huvudsak till kunder i Europa som i sin tur processar materialet och får ut renare metaller.  

- Ibland säljer vi metaller på så kallad analys, det vill säga innan vi vet exakt vad det är för metaller och vilken kvalitet och storlek man får ut efter sortering och tvätt.

Mynt från askslagg Hög av mynt som hittats i askslagg.

- Vi har till exempel en kund som kan få ut mynt ur askan, som renar och sorterar valutorna. Här har vi ett avtal med kunden att vi fortfarande äger valutorna, som sedan säljs vidare till olika riksbanker i världen.

När metallerna sorterats och är så rena som möjligt säljs de vidare och får nytt liv. Exempelvis, Järn säljs till svenska stålverk. Koppar går till smältverk i Belgien där de blir koppartackor. Aluminium går till Smältverk i Tyskland och blir nya bildelar.

- Metaller är det mest värdefulla som Recyclables avsätter och det material där vi omsätter mest per kilo. Min uppgift är också att hela tiden hitta nya köpare med nya tekniker för avsättningen. Tekniken går framåt och metaller kommer även i framtiden att vara viktiga material eftersom de är så pass betydelsefulla för världsekonomin, säger Jörgen.

Fakta Ragn-Sells metallutvinning:

  • Ur askan från förbränning utvinns ca 5-6% olika metaller.
  • Exempel på metaller som utvinns är Järn, Rostfritt, Aluminium, Koppar och Zink.
  • Förra året utvanns cirka 4 ton mynt ur 30.000 ton aska.

 

Möt Recyclables sales manager Jörgen Örnestav: