Ragn-Sells samarbeten

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö

Våra samarbeten med andra organisationer och företag är en förutsättning för omställningen till en cirkulär ekonomi. Det stimulerar tekniska framsteg, innovation och ambitiösa initiativ som gör oss ledande inom utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.

Ragn-Sells har inlett ett flertal samarbeten med fokus på miljö. Här är några exempel: 

 

#ÄLSKADESTAD

Ett unikt samarbete för smarta logistiklösningar i staden.

Trots sina vitt skilda verksamheter har aktörerna tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig stad. Samarbetet med samlastning av gods och avfall har hittills etablerats i både Malmö och Oslo.

Läs mer om projektet 

Läs mer på Älskade stads webbplats 


Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells våtmarksstipendium om 25 000 kronor delades ut första gången år 2002. Sveriges konung är fondens beskyddare.

Stipendiet delas årligen ut till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalitet för fåglar.