Om Ragnar Sellbergs Stiftelse

Främjar forskning, utveckling och spridning av kunskaper inom avfallsområdet

Ragnar Sellberg

1991 bildades Ragnar Sellbergs Stiftelse, en oberoende stiftelse som har målet att främja forskning, utveckling och spridning av kunskaper inom avfallsområdet genom ekonomiska bidrag.

Ragnar Sellberg (1902-1995) var verksam inom flera områden – alltid med fokus på miljö. Här byggde han upp två framgångsrika miljöföretag. Först Sellbergs (idag Sita/Suez) och senare Ragn-Sells, som i dag är en ledande koncern och kunskapsföretag inom återvinning.

Denne framsynte humanist och entreprenör såg tidigt vikten av att forskning och akademi förenades med återvinnings- och avfallsindustrin för att hitta vägar till det hållbara samhället. 1991 startade han därför Ragnar Sellbergs Stiftelse med syftet att koppla samman vetenskap och praktik i en bransch som stod inför nya stora utmaningar.

Då, när stiftelsen bildades, var intresset för avfallshantering ganska ljumt från den akademiska världen, även om vi tidigt hade stipendiater som gjorde avancerade studier. I dag är däremot forskarintresset stort och vi har genom åren haft många stipendiater som utmärkt sig och blivit kända namn inom sina områden.

Stiftelsen grundades av Ragnar Sellberg, Ragn-Sells, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Upplands-Bro och Håbo kommuner. Forskningen bedrivs tillsammans med KTH, SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet med flera högskolor och institut, andra företag och intresseorganisationer som medintressenter.

Ragnar Sellbergs Stiftelse leds av en styrelse bestående av sex personer som har koppling till den akademiska världen såväl som industrin.