Nya metoder för effektiv miljösanering

Richard Mutafela, doktorand vid Linnéuniversitetet

Richard Mustafele, stipendiat

Richard Mutafela kommer från Zambia. Han gick en masterutbildning i Industriell ekologi på KTH när han kom i kontakt med Ragn-Sells. Kontakten ledde till exjobb på Ragn-Sells anläggning Högbytorp.

Richard fick så småningom en doktorandtjänst på Linnéuniversitet i Kalmar och därefter stipendium från Ragn-Sells Stiftelsen. Hans forskningsfokus ligger på att effektivisera marksanering - en av Sveriges stora miljöutmaningar.

"Mitt exjobb hos Ragn-Sells handlade om Black Soti Fly – en insekt som man odlar för att få fram larver som i sin tur ska ge proteiner och fett. Efter att ha vunnit Ragn-Sells Stiftelsens tävling om bästa exjobbet blev jag stipendiat, vilket underlättade min doktorandutbildning vid Linnéuniversitet. Min forskning handlar om nya metoder för marksanering, främst på de platser där småländska glasbruk har släppt ut stora mängder kemikalier som använts vid glastillverkningen. Vi analyserar det uppgrävda materialet för att se vad som kan återvinnas industriellt. Genom Ragn-Sells engagemang inom marksanering har jag fått stort stöd och på plats kunnat ta del av olika saneringstekniker."