Från forskning till kommersialisering

Graham Aid, industri-doktorand vid Linköpings universitet

Graham Aid, stipendiat

Graham Aid, från Missouri i USA, kom till Sverige som utbytesstudent i slutet på 90-talet. Efter studier och en BS i USA kom han åter till Sverige för att studera miljöteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Här tog Graham sin master och fortsatte sedan som industri-doktorand finansierad av Ragnar Sellbergs Stiftelse. Efter licentiatexamen på KTH fortsatte han studierna på Linköpings universitet där han snart doktorerar.

Graham gjorde sitt exjobb hos Ragn-Sells 2008 och har sedan dess arbetat deltid inom koncernen. Hans forskningsinriktning handlar om industriell symbios, exempelvis kluster, där företag samlas som kan använda varandras restavfall för återvinning och tillverkning av nya produkter.

"Efter KTH-studier och exjobb stannade jag kvar i Sverige. Jag trivdes bra här och fortsatte som doktorand på KTH och sen på Linköpings universitet. Mitt exjobb gjorde jag inom återvinning av bygg- och rivningsavfall på en av Ragn-Sells anläggningar. Nu är min forskning inriktad på olika sätt att använda miljöteknik för att kommersialisera återvinning. Att få kontakten med Ragn-Sells och bli stipendiat har öppnat möjligheter för mig att applicera forskningen på den praktiska verkligheten och få kompetent feedback av Ragn-Sells experter."