Programupplägg och talare 2020


Värdar och samtalsledare:
Pär Larshans Hållbarhetschef Ragn-Sells, Anders Kihl Forsknings- och utvecklingschef Ragn-Sells samt Lars Tolgén Sekreterare i Ragnar Sellbergs stiftelse. 


Kl 09.00-10.30

Ur ett vetenskapligt perspektiv - hur ser giftläget ut i våra materialflöden, vad kan de skapa för problem och vad finns det för lösningar?

Mikael Karlsson, Docent KTH

En giftfri miljö: utmaningar och möjligheter -
Mikael kommer att ta upp de huvudsakliga utmaningarna med miljögifter i samhället och naturen, samt vilka möjligheter som finns att motverka problemen. Varför finns dessa problem och vilka beslut behöver fattas i politiken för att åstadkomma en lösning? 

Se Mikaels presentation på youtube

William Hogland, Professor i Miljöteknik Linnéuniversitetet

Som expert på avfallshantering och handledare till Dr. Richard Mutafela (se nedan) kommer William att prata om vad som är det viktiga och intressanta med Dr. Richard Mutafelas doktorsavhandling om ”Glass Mining”. 

Se Williams presentation på youtube


Dr. Richard Mutafela, Filosofie doktor Linnéuniversitetet

Avgiftning, restaurering och resursåterföring av Glasriket i Småland - Richard kommer att prata om hans avhandling och hur man identifierar de mest intressanta delarna för glasåtervinning på deponier och återvinner metaller från det identifierade glaset. (Presentationen görs på engelska.)

Se Richards presentation på youtube

Christina Stålhandske, Teknisk direktör RISE 

Återvinning av deponerat konstglas -
Christina kommer att berätta om ett saneringsprojekt i Glasriket i Småland som utvecklar metoder för återvinning av blyglas. Genom att återvinna glaset renas naturen och samtidigt minskas behovet av nya råvaror. 

Se Christinas presentation på youtubeKl 10.40-12.00

Med fokus på vattenfrågan - vad göms i vatten, vart landar det och hur kan vi med hjälp av nya lösningar ta tillvara resurserna i vattnet och få bort oönskade ämnen?  


Pär Larshans Hållbarhetschef Ragn-Sells

Nya krav i ett förändrat klimat
– Som tillförordnad expert i regeringens miljömålsberedning kommer Pär att berätta om de slutsatser som kunnat dras så här långt om hur den stigande temperaturen kommer ställa krav på vad som får tillsättas i form av kväve och fosfor till haven.
Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten

Det händer på Svenskt Vatten
- Anders jobbar specifikt med förebyggande kemikaliearbete, cirkulär ekonomi, reningsteknik och vattnets EU-frågor och kommer bland annat att prata om kommande lagstiftningar och vad som i övrigt är på gång på Svenskt Vatten.

Se Anders presentation på youtube

Yariv Cohen, Utvecklingschef EasyMining

Cirkulär lösning som tar bort kvävet ur vatten -
Yariv är en av grundarna till Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining som jobbar med att återföra näringsämnen från olika avfallsströmmar. Yariv kommer att berätta om deras cirkulära lösning för kväverening från avloppsvatten.

Se Yarivs presentation på youtube

Johan Seijmer, VD Chromafora

Så tar vi bort PFAS – från ord till handling.
Många talar om PFAS som ett stort miljöproblem i både grund- och ytvatten men väldigt lite görs för att verkligen ta bort de farliga ämnena. Johan kommer att berätta om Chromaforas lösning för att minska mängden PFAS i miljön.

Se Johans presentation på youtube