DAGSPROGRAM 2019

08.45 Registrering och kaffe

09.00 Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, hälsar välkommen

09.10 Från avfallshierarki till resurshierarki

Dr. Ad Lansink, holländsk forskare, kemist och ”mannen bakom avfallstrappan” samt Dr. Graham Aid, Ragn-Sells forsknings- och utvecklingskoordinator.

I decennier har västvärldens sätt att hantera avfall styrts av den så kallade "avfallstrappan" (waste hierachy). I takt med att samhället ställs om till en cirkulär ekonomi behöver modellen göras om för att resurser verkligen ska tas om hand. I ett samtal möts här grundaren av denna modell Dr. Ad Lansink och Dr. Graham Aid för att prata om hur en sådan cirkulär avfallstrappa kan se ut.

(Framförandet kommer att ske på engelska)

10.00 Kaffe

10.30 Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam?

Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare på Ragn-Sells

När regeringen nyligen presenterade sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam var Lisa Wigh en av experterna. I sitt anförande kommer Lisa att presentera regeringsuppdraget utifrån ett antal utmanande frågeställningar; Hur får vi en lagstiftning som ger högt resursnyttjande? Kan direktspridning på åkermark vara ett undantag?


10.55 Avvattning/bränsleberedning av avloppsslam inför förbränning

Peter Axegård, marknadsutvecklingschef C-Green

För avloppsslam som inte kan spridas direkt på åkermark krävs andra metoder för att återvinna fosfor, så som Ash2Phos. Peter Axegård från C-Green ska presentera en intressant teknik för att avvattna/bränslebereda avloppsslam inför förbränning så att avloppsslammet kan bli aska.


11.20 En ny teknik för att rena PFAS - från utveckling till färdig produkt

Angelica Adamski, vd Chromafora

PFAS (högfluorerade ämnen) är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De är extremt farliga för oss människor och vår miljö. Angelica kommer att prata om hur Chromafora har skapat lösningar för att eliminera PFAS i vattnet, deras utvecklingsresa och var de står idag.


11.40 Från insamling av smörjoljor till ny resurs

Mikael Häggström Recycling Sweden, Erik Gustafsson Treatment & Detox Sweden, Kristoffer Ågren Recyclables

Varje år samlar Ragn-Sells in ca 40 000 ton olja från olika verkstäder och industrier. Genom avancerade behandlingsmetoder får oljan nytt liv i det cirkulära flödet. I dagens sista programpunkt kommer tre representanter från Ragn-Sells att beskriva hur denna process - från insamling till ny resurs - går till.


12.00 Lunch och rundtur på Högbytorp 

Om vädret tillåter kan lunchen avnjutas utomhus på vackra Sätra Gård. Efter lunchen är alla välkomna att titta lite närmare på Sveriges modernaste kretsloppsanläggning.