Framtidsdagen 2019

2019 bjöds bl.a. bjudit Ad Lansink, mannen bakom avfallstrappan - modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden - och Graham Aid, Ragn-Sells forsknings- och utvecklingskoordinator, in för att prata om hur en cirkulär avfallstrappa kan se ut.

Vi följde också upp några av de forskningsprojekt som Ragn-Sells och Ragnar Sellberg Stiftelse har finansierat och stöttat genom åren, samt utforskade nya tekniker och metoder för cirkulär avfallshantering.

Framtidsdagen 2019 ägde rum den 24 maj ute på Sätra Gård, Upplands Bro.