DAGSPROGRAM 25/5

08.45 Registrering och kaffe

09.00 Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, hälsar välkommen

09.10 The Shape of Water
Jens Berggren, kommunikationschef på SIWI, magister examina i Teknologi och Agronomi
Jens Berggren var tidigare chef för SIWIs prisverksamhet och världsvattenvecka och har en mycket bred kunskap och erfarenhet kring vatten- och hållbarhetsfrågor. Jens kommer utifrån ett makroperspektiv beskriva de utmaningar världen står inför när det gäller tillgången och hanteringen av färskvatten.

09.35 Fosfor i kretslopp en utmaning för framtiden
Dr. Yariv Cohen, utvecklingsansvarig EasyMining Sweden
Fosfor är ett viktigt element för allt liv på jorden. Råvaruresurserna är begränsade och förorenade och Europa är till 90% beroende av import. I sin presentation kommer Yariv att prata om en cirkulär lösning som möjliggör utvinning av rena högvärdiga/kommersiella fosforprodukter från samhällets avfall, aska från förbränt avlopsslam.

10.00 Kaffe

10.30 Sök med hund på miljöföroreningar
Susanna Kummel, projektledare och konsult Kummel Consulting AB
Susanne är projektledare för projektet ”Hundar på miljöföroreningar” vars syfte är att fastlägga förutsättningarna för att använda hundnosen som ett screeninginstrument i utredningsskedet av ett saneringsprojekt, men också vid efterkontroll av att saneringar uppfyllt de ställda kraven. Sedan 2004 driver hon ett eget konsultbolag specialiserat på omhändertagande av farligt avfall.

10.55 Dags att älska vatten, fosfor och kväve på ett nytt sätt
Stephen Hinton, hållbarhetskonsult och ledamot Baltic Works Commission
Efter att ha lämnat Ericsson 2002, har Stephen utvecklat olika lösningar för organisationer att bli ledande inom hållbar utveckling. Stephen har arbetat med vattenrening, fosfor och kvävefrågan i många år, och i sitt föredrag kommer han att lägga fram alternativ och affärsmöjligheter för att uppnå de globala målen och Agenda 2030.

11.20 Från provrör till produkt 
Henrik Rundgren, vd Chromafora
Henrik har en bakgrund inom läkemedelsindustrin och är disputerad inom kemi. Henrik kommer att prata om det envisa arbetet med att ta en idé från labbskala till en färdig produkt i hållbarhetens tjänst.

11.40 Paneldiskussion och frågor

12.00 Lunch och rundtur på Högbytorp
Om vädret tillåter kan lunchen avnjutas utomhus på vackra Sätra Gård. Efter lunchen är alla välkomna att titta lite närmare på Sveriges modernaste kretsloppsanläggning.