Forskningsprojekt

Stiftelsen stöder forskningsprojekt inom avfall och återvinning

Laboratorium

Ragnar Sellbergs Stiftelse stöder utveckling och forskningsprojekt för en hållbar framtid. Inom detta område prioriterar stiftelsen projekt inom avfallsbehandling och återvinning. Anslagen omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Styrelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd.

De doktorander som stiftelsen finansierar får också möjlighet att bygga värdefulla kontaktnät inom Ragn-Sells olika verksamhetsområden. Här kan man diskutera sin forskning med bransch-specialister, få tillgång till kundnätverk och skapa kontakter inom industri och samhälle.