Beviljade anslag

Kreativa projekt med konkreta resultat

Forskare jobbar ute 

Många stipendiater är idag kända namn inom sina områden

Erik Sellberg, ordförande Ragnar Sellbergs Stiftelse

 

Genom åren har stiftelsen bidragit till en mängd forskningsprojekt inom avfalls-behandling och återvinning. Här kan du läsa om några av dessa projekt.

År Lärosäte/institution Forskning/studie/forskningsområde
2014-2015 Linköpings universitet / Graham Aid Finansiering av industridoktorand
2014 SP, Sveriges forskningsinstitut / Bo von Bahr Projekt 3P01042-01, resebidrag för deltagande med poster på ISWA-konferensen i Sao Paulo sep 2014. (ISWA, International solid waste association)
2013 SP, Sveriges forskningsinstitut/Hanna Hellström Forskningsbidrag för del av finansiering till Waste Refinery-projekt nr 64 ”Styrmedel för ökad biogasproduktion”
2014 Smedlund Miljösystem/Lars Smedlund Bidrag för projekt ”Förslutningsbar papperspåse i optiskt system”
2012-2013 Luleå Tekniska Universitet Stipendium Jingying Xu
2013 Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvård Samfinansierat forskningsprojekt ”Miljöriktig återvinning av LCO”
2012-2013 Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvård Samfinansierat forskningsprojekt ”Minska växthusgaser från svensk hantering av avloppsvattenrening och slamspridning”
2012 Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvård Samfinansierat forskningsprojekt ”LCA Däck i anläggningar - metodfördjupning” och ”Resurseffektiv lakvattenhantering”
2011-2012 Lunds universitet/Inst för kemiteknik/Anna Ledin Inledande studie om spridning av rötat avloppsslam
2011 Lunds tekniska högskola/ Tekniska vattenresurslära/ Hanna Modin Studie ”Moderna deponier”
2008-2012 KTH, Skolan för Industriell teknik & management/ Graham Aid Forskningssamarbete. Projekt med fokus på möjligheter för återvinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall.
  Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning Årligt bidrag