Ragnar Sellbergs Stiftelse

”Vår utmaning är att ta fram, sammanfoga, utnyttja och sprida de kunskaper som behövs för att förbättra människans levnadsvillkor utan att undergräva livets förutsättningar på jorden” 
/Ragnar Sellberg

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Ragnar Sellbergs Stiftelse är en oberoende stiftelse med målet att främja forskning, utveckling och spridning av kunskaper inom avfallsområdet genom ekonomiska bidrag.

Stiftelsen startades av Ragn-Sells grundare Ragnar Sellberg, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Upplands-Bro kommun och Håbo kommun.

Läs mer om Ragnar Sellbergs stiftelse

Tillsammans med Ragn-Sells arrangerar även stiftelsen Framtidsdagen som är ett årligt seminarium om trender, ny teknik och innovationer kring återvinning och miljö.