687A6358_edit1.jpg

Forskning för framtiden

Ökad folkmängd och konsumtionen ställer nya krav på oss som återvinningsföretag. För att möta framtidens utmaningar måste vi ligga steget före. Därför är forskning en självklar del av Ragn-Sells verksamhet och vi har ägarintressen i flera innovationsbolag.

Vår utmaning är att ta fram, sammanfoga och utnyttja de kunskaper som behövs för att förbättra människans levnadsvillkor, utan att undergräva livets förutsättningar på jorden. Förutsättningar ändras, miljömål skärps och vi strävar efter att vara bland dem som tar fram goda exempel som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att hitta fler sätt att göra avfall till nya resurser och genom detta driva på för en cirkulär ekonomi är ett prioriterat område inom vår forskning.

Ragn-Sells har genom sitt innovationsföretag EasyMining tre separata, patenterade metoder för att tillvarata och återvinna avgörande näringsämnen för jordbruksgödsel: Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium. Processerna möjliggör produktion av rena fosforprodukter, fosforgödselmedel eller foderfosfater. Oberoende av råvarans innehåll av föroreningar, som t.ex. tungmetaller, så blir produkterna rena. Värdefulla metaller i råmaterialet separeras för vidare användning och föroreningar så som kadmium och arsenik avlägsnas ur processerna.

I slutet på 2022 togs en ny världsunik anläggning i drift som bygger på EasyMinings teknologi för att utvinna kommersiella salter ur flygaska, Ash2Salt. Fabriken kan behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Vilket motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.