rs_almedalen2023_hero_5pers-1160x480px_01.jpg

Vi ses i Almedalen 2023

Miljöföretaget Ragn-Sells är på plats i Visby under hela Almedalsveckan 2023 för att sprida kunskap och dela goda exempel på hur vi tillsammans kan skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle.

Vi på Ragn-Sells vill visa att en cirkulär framtid är möjlig, främst genom att minska uttaget av jungfruliga resurser och i stället ersätta dem med återvunnet material. För att det ska kunna bli verklighet behövs det att avfall ses som en tillgång och behandlas som en källa till hållbara råvaror. I år kommer mycket fokus ligga på hur vi tillsammans kan motverka klimatförändringar i en byggbransch där material står för en stor del av klimatpåverkan i världen.

Varför är byggsektorn nödvändig för den cirkulära omställningen?

Torsdag den 29 juni, med start klockan 10:00 bjuder Ragn-Sells in till en debatt på temat byggsektorns roll i den cirkulära omställningen. 

Ett cirkulärt samhälle förutsätter en helt ny syn på avfall, som innebär att avfall behandlas som en källa till hållbara råvaror. Näringslivet efterfrågar en ökad hållbarhet. Så hur kan vi tillsammans minska klimatpåverkan genom att efterfråga fler återvunna material?

Plats: Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan"

Läs mer om eventet 

Experter på plats i Almedalen

Vi kommer även medverka i flertal samtal inom en rad olika teman inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Våra kunniga experter är redo att bidra med skarpa analyser inom en rad områden. Du hittar kontaktuppgifter och expertområde här nedan. Tveka inte att höra av dig om du tror att någon från Ragn-Sells kan bidra i just din panel eller arrangemang. 

Förhoppningen är att årets debatt i Almedalen kommer skapa bättre förutsättningar för övergången till en cirkulär ekonomi och till en reformerad lagstiftning i framtiden
- Susanna Lind, chef för samhällskontakter på Ragn-Sells

Susanna Lind, chef för samhällskontakter Ragn-Sells Sverige
Expertis: En ny syn på avfall, policy, lagstiftning
Kontakta Susanna

Anne-Lie Tillbom, regionchef Ragn-Sells 
Expertis: Planglas, ledarskap, insamling
Kontakta Anne-Lie

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
Expertis: hållbarhet, cirkulär ekonomi
Kontakta Pär

Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox
Expertis: Ash2Salt, avfallsförbränning, deponi
Kontakta Mikael

Camilla Sonnentheil, chef affärsutveckling
Expertis: planglas, materialåtervinning, affärsutveckling
Kontakta Camilla