_687A9945_edit.jpg

Offentliga upphandlingar måste bli mer hållbara

I ett flertal Sifo-undersökningar och enkäter har Ragn-Sells sedan 2018 kartlagt kommuner och invånarnas vilja att handla varor som är producerade på återvunnet material. Arbetet ska driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.

Den första enkäten i Ragn-Sells Kommunkartläggning skickades ut 2018 och visade då att endast åtta kommuner ställde krav på återvunnet material i sina riktlinjer för upphandling. Vid senaste mätningen, 2021, var siffran 25.

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Därför har bland annat Upphandlingsmyndigheten, som stöttar kommuner och andra myndigheter med expertis kring upphandling, fått flera nya uppdrag för att underlätta upphandling enligt cirkulära principer.

  • Medborgarna
  • Kommunerna
  • Kommunpolitikerna

” Det är väldigt glädjande att allt fler kommuner använder kraften i sin upphandling och knuffar på för ett cirkulärt samhälle. Nu behöver många fler följa deras exempel”

- Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells

Fakta: Om Kommunkartläggningen
Landets samtliga kommuner har sedan 2018 årligen fått möjlighet att svarat på enkäten. I frågeformuläret ingick följande frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen:

I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Nämner kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, på något annat sätt cirkulär ekonomi?