Offentliga upphandlingar måste bli mer hållbara

Mellan 2018 och 2022 genomförde Ragn-Sells en årlig enkät för att undersöka kommunernas inställning till upphandling av återvunna material.

Den första enkäten i Ragn-Sells Kommunkartläggning skickades ut 2018 och visade då att endast åtta kommuner ställde krav på återvunnet material i sina riktlinjer för upphandling. Trots en långsam trend över tid har utvecklingen varit positiv. Den sista enkäten från 2022 visar att 19 svenska kommuner prioriterar varor tillverkade av återvunnet material vid sina upphandlingar, men ingen av landets tio största kommuner finns med på listan.

Det är väldigt glädjande att allt fler kommuner använder kraften i sin upphandling och knuffar på för ett cirkulärt samhälle. Nu behöver många fler följa deras exempel

- Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Därför har bland annat Upphandlingsmyndigheten, som stöttar kommuner och andra myndigheter med expertis kring upphandling, fått flera nya uppdrag för att underlätta upphandling enligt cirkulära principer.

  • Medborgarna
  • Kommunerna
  • Kommunpolitikerna

Cirkulära förelöpare genom tiderna

  • Göteborg Stad (2021, 2022)
  • Växjö kommun (2022)
  • Helsingborgs stad (2021)
  • Skellefteå (2020)
  • Kalmar (2020)
  • Uppsala (2019)
  • Borlänge (2018)

Om Kommunkartläggningen

Landets samtliga kommuner har sedan 2018 årligen fått möjlighet att svarat på enkäten. I frågeformuläret ingick följande frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen:

I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Nämner kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, på något annat sätt cirkulär ekonomi?