rs_top_1-6_0.png

Ragn-Sells och de Globala målen

De globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) och Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för en hållbar utveckling som antagits. För att alla världens länder ska nå målen behöver alla aktörer i samhället bidra. Här kan du läsa mer om hur Ragn-Sells i sin kärnverksamhet, men även i framtida investeringar, är med och bidrar till de Globala målen.

Ragn-Sells kan genom sin affärsmodell och kärnverksamhet se en direkt koppling till fyra av de globala målen; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG 9), Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12), Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13) och Genomförande och globalt partnerskap (SDG 17). Vi ser även att vårt arbete ger effekt på samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Några exempel från vår verksamhet:

Älskadestad_teaser.png

#Älskadestad är ett unikt samarbete mellan Ragn-Sells, Bring, Vasakronan och Stockholms stad för att minska antalet transporter i innerstan. Samarbetet är ett bra exempel på hur gemensamma mål och ansträngningar kan bidra till en mer hållbar stad.

Globala målen: SDG 7, SDG 11, SDG 13, SDG 17, SDG 12

Innovatiosföretag_teaser.png

Ragn-Sells investerar i flertalet innovationsföretag som driver utvecklingen av spjutspetsteknik för att omvandla avfall till resurser. Två exempel är tekniker som möjliggör utvinning av fosfor ur avloppsslam samt kommersiella salter ur flygaska.

Globala målen: SDG 2, SDG 6, SDG 9, SDG 13

 

Safetyfirst_teaser.png

Säkra arbetsplatser är av högsta prioritet för Ragn-Sells. Att minska antalet arbetsplatsolyckor och implementera förebyggande åtgärder är något Ragn-Sells jobbar systematiskt med, där ”Safety first” programmet är centralt.

Globala målen: SDG 3, SDG 8

ORC_teaser.png

Årligen inkommer mängder med avfall och produktionsrester in till Ragn-Sells anläggningar. Det pågår ett aktivt arbete med att behandla materialen för att få ut resurser som kan återcirkuleras.

Globala målen:  SDG 9, SDG 11, SDG 12, SDG 13


Våra tjänster kopplas till de Globala målen

Vi på Ragn-Sells vill hjälpa andra att vara med och bidra till att nå de Globala målen och har valt att påbörja arbetet med att tydliggöra vilka mål som uppfylls genom att nyttja våra specifika tjänster.