rs_green2019_015_0.jpg

Frukostseminarium om <br>cirkulär upphandling

3 maj 2022 | Göteborg

Välkommen till ett frukostseminarium där vi tillsammans lyfter utmaningar och möjliga lösningar för att fler aktörer ska börja upphandla cirkulärt.

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Här spelar upphandling en central och viktig roll i omställningen till den cirkulära ekonomin. Med en lång och gedigen historia och en genomgående tanke om en bättre värld är vi på Ragn-Sells en aktör som försöker driva på för övergången till den cirkulära ekonomin. Huvudfokus för oss är att minska användandet av jungfruliga resurser och i stället ersätta dem med återvunna resurser samtidigt som vi ser till att avgifta flödena.

Göteborg Stad arbetar med viktiga projekt inom ökad hållbarhet och cirkularitet. Bland annat har Cirkulära Göteborg tagit fram rekommendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav inom bygg kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030 för att öka på cirkulära flöden. Det är tydligt att Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete.

Under frukosten kommer även Sweco:s Amanda Borneke dela sina erfarenhet på ämnet och Tarketts hållbarhetschef Dag Duberg kommer lyfta konkreta exempel cirkulära golv. Ragn-Sells kommer även själva presentera en cirkulär lösning för planglas, där gamla fönsterrutor kan bli nya. En av många viktiga pusselbit för att få byggsektorn än mer cirkulär och minska CO2-utsläppen.

Talare och paneldeltagare

talare.png

Amanda Borneke, Specialist inom Cirkulär ekonomi hos Sweco
Nina Wolf, Strategiansvarig Cirkulär ekonomi, Göteborgs Stad
Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic

Tillsammans kan vi skapa fler cirkulära lösningar och högre miljönytta. Tillsammans kan vi också bidra till mer innovation och fler cirkulära upphandlingar där vi snabbt kan bidra till reducerade utsläpp av växthusgaser.

Tid: 3 maj 2022, kl. 07.30-09.00 Vi bjuder på enklare frukost.
Plats: Parkgatan 49 (visa på karta)
Anmälan stängd.

Med utgångspunkt i branschens möjligheter och utmaningar ser vi fram emot ett spännande samtal tillsammans med er.

Hoppas vi ses, 

Anne-Lie Tillbom, regionchef Göteborg
Pär Larshans, hållbarhetschef