EU-guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash (1).jpg

Frihandel bör gälla alla former av avfall

Så skapar vi en cirkulär ekonomi inom EU.

En omställning till resurseffektiva och cirkulära ekonomiska modeller kräver att resurser kan röra sig över gränser utan att mötas av murar - även de resurser som i folkmun kallas avfall.

Vårt sätt att leva idag, med den linjära slit-och-släng-ekonomin, bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Vi behöver därför ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi och börja se avfall som en resurs.

Det pågår mycket bra och viktigt arbete på nationell nivå, men för att omställningen ska bli framgångsrik behövs ett globalt fokus. Det krävs ett ökat internationellt samarbete och framför allt globala standarder och överenskommelser för att åtgärda handelshinder kopplade till cirkulär ekonomi. Idag har material och produkter ofta globala värdekedjor. De tillverkas i ett eller flera länder, används i ett eller flera andra och blir avfall och återvinns i ytterligare ett. Dagens regelverk och avsaknad av globalt gemensamma standarder och kontrollfunktioner begränsar i många fall den fria rörligheten och möjligheten att utvinna nya resurser ur vad som ofta missvisande benämns som avfall.

Avfall kontrolleras i dag av andra regelverk än varor och tjänster. Det är en effekt av den linjära ekonomin, där avfall ses som ett problem som ska undanröjas så snabbt som möjligt, och därför hindrar möjligheten att handla med det. Vi måste börja se avfall som en verklig resurs, annars är en cirkulär ekonomi helt enkelt omöjlig.

Ragn-Sells, tillsammans med nederländska ambassaden och ICC Sweden anordnade den 12 juni 2019 en seminariedag för att diskutera möjligheterna och utmaningarna med cirkulär ekonomi, och i synnerhet frihandel med resurser mellan länder.

Ta del av vår sammanfattande film där några av deltagarna delar med sig av sina tankar och erfarenheter: 

Ragn-Sells presenterar ny avfallshierarki på Nederländska ambassaden 12 juni 2019.

Ta även del av nederländska ambassaden summering av dagen och de presentationer som visades.
Seminar report: From Waste to Resource – Towards a Circular Economy