Avfallsberg_Hogbytorp_0.jpg

För oss är avfall en resurs

Avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat. Med den övertygelsen arbetar vi för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där avfall återanvänds om och om igen.

Genom resursfokus istället för avfallsfokus kommer detta att bidra till att få världen att uppfylla de globala målen och bli en naturlig del av agenda 2030.

”Vi ser i en början där andra ser ett slut” är Ragn-Sells devis. Vi ser nämligen inte avfall som slutet på en sak utan som början på något annat. Som kan återanvändas till något nytt, som i sin tur blir något annat och så fortsätter det. I det cirkulära samhället så får även hållbarheten ny innebörd. I ett hållbart samhälle är den sociala dimensionen golvet och miljön är taket - det är där emellan framtidens ekonomi ska tillåtas verka. I detta är avfall en resurs som har ett värde för oss, för samhället och för de som skapar avfallet - med rätt styrmedel från samhället så blir detta möjligt.

I processen där avfall blir en resurs spelar Ragn-Sells en viktig roll. Som Sveriges främsta återvinningsföretag arbetar vi proaktivt och innovativt för att möta framtidens utmaningar. Att återvinna och återanvända avfall innefattar även att säkerställa avgiftning, dvs att med olika processer behandla och frigöra giftiga ämnen från avfallet, så att det kan plockas bort och inte förs tillbaka in i kretsloppet när materialet återvinns.  

Cirkulära flöden innebär inte bara ett kretslopp av produkter och material som återanvänds. Det handlar också om att bygga en ny samhällsstruktur. Det gör vi emellertid inte ensamma – därför allierar vi gärna oss med andra som också vill lösa framtida problem. Det handlar nämligen både om att optimera flöden och att systematiskt förändra samhället – och om att göra det tillsammans.