MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

PVC Rör

Polyvinyl chloride pipes

Materialet avser endast rör tillverkade av Polyvinylklorid (PVC).

rs_737674-pvc_ror.png
Färgkod plast

Plast

737674

Ja tack pvc rör

Rena rör tillverkade av PVC

Nej tack pvc rör

Andra plastsorter eller förorenade produkter

Återvinning av pvc rör

Delvis möjlig.

Ragn-Sells materialnummer 737674
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej