MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

PP Rör

Polypropen pipes

Materialet avser endast rör tillverkade av Polypropen (PP).

rs_737574-pp_ror.png
Färgkod plast

Plast

737574

Ja tack pp rör

Rena rör tillverkade av PP

Nej tack pp rör

Andra plastsorter eller förorenade produkter

Återvinning av pp rör

Delvis möjlig.

Ragn-Sells materialnummer 737574
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej