MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar, övrigt

Plastic packaging, other

Materialet avser blandade förpackningar av industriell typ såsom dunkar, hinkar och andra plastförpackningar av PE, HDPE och PP, endast rena förpackningar.

rs_737013_plastforpackningar_ovrigt.png
Färgkod plast

Plast

737013

Ja tack plastförpackningar, övrigt

Hinkar, dunkar och andra plastförpackningar

Nej tack plastförpackningar, övrigt

Inga föroreningar eller sammansatta material

Återvinning av plastförpackningar, övrigt

Materialet går till materialåtervinning som tex nya påsar.

Ragn-Sells materialnummer 737013
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja