MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar, hårda

Hard household plastics

Materialet avser en blandning av hårda färgade och ofärgade plaster. Med hårda plastförpackningar avses förpackningar som ofta består av hård polyeten (HDPE) eller polypropen (PP).

rs_737011_plastforpackningar_harda.png
Färgkod plast

Plast

737011

Ladda ner materialblad för Plastförpackningar, hårda
737011.pdf

pdf, 39,37 kb

Ja tack plastförpackningar, hårda

Godislådor, Plasthinkar, Plastdunkar, Plasttunnor, Plastbobiner, Plastburkar, Plastflaskor

Nej tack plastförpackningar, hårda

Tunna plastmuggar, Frigolit, Skyddsplast för kolvstänger, Förpackningar som innehåller matavfall, Papper, Glas- och metallförpackningar, Farligt Avfall.

Återvinning av plastförpackningar, hårda

Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till materialåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 737011
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja