MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar, hårda & mjuka

Hard & soft household plastics, mixed

Materialet avser en blandning av hårda respektive mjuka plaster. Med hårda plastförpackningar avses förpackningar som ofta består av hård polyeten (HDPE) eller polypropen (PP). Mjuka plaster är exempelvis frigolit, cellofan, plastband och plastpåsar. Samtliga materialet skall vara rena och torra. Korkar och lock ska vara avtagna och läggs löst med övrigt material. Ta bort handtag och detaljer av annat material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.

rs_737012_plastforpackningar_harda_mjuka.png
Färgkod plast

Plast

737012

Ladda ner materialblad för Plastförpackningar, hårda & mjuka
737012.pdf

pdf, 90,11 kb

Ja tack plastförpackningar, hårda & mjuka

Flaskor, Burkar, Backar, Dunkar, Frigolit, Bobiner

Nej tack plastförpackningar, hårda & mjuka

Pulkor, Toaborstar, Blomlådor, Metall, Papper, Kartong, Wellpapp, Farligt Avfall

Återvinning av plastförpackningar, hårda & mjuka

Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till material- eller energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 737012
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej