MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

EPS

Expanded polystyrene

Materialet avser endast produkter innehållande expanderad polystyren (EPS). Typiska produkter såsom cellplast, frigolit, fisklådor

rs_737080-eps.png
Färgkod plast

Plast

737080

Ladda ner materialblad för EPS
EPS

PDF

Ja tack eps

Rena produkter tillverkade av EPS

Nej tack eps

Andra plastsorter eller förorenade produkter innehållande EPS

Återvinning av eps

Delvis möjlig.

Ragn-Sells materialnummer 737080
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej