MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Pappersförpackningar

Paper packaging

Materialet avser pappersförpackning, mjölkkartonger, pizzakartonger, äggkartonger samt andra förpackningar i lös eller butiksbalad form. Wellpapp, plastförpackningar och kontorspapper får ej förekomma.

rs_726600_pappersforpackningar.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726600

Ladda ner materialblad för Pappersförpackningar
726600.pdf

pdf, 41,49 kb

Ja tack pappersförpackningar

Kartonger, Kassar, Paket, Rullar

Nej tack pappersförpackningar

Kontorspapper, Wellpapp, Tidningar, Pärmar, Kuvert, Broschyrer, Reklamblad

Återvinning av pappersförpackningar

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till materialåtervinning. Fibrerna i pap-persförpackningar kan återvinnas upp till åtta gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av retur-material sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Ragn-Sells materialnummer 726600
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej