MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Pappersförpackningar och well

Paper packaging & corrugated board

Materialet avser pappersförpackningar, kartonger och wellpapp från hushåll. Förpackningarna skall vara rengjorda och hopvikta. Exempel på pappersförpackningar är pastapaket, äggkartonger, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler, omslag till bokklubbsböcker

rs_726602_pappersforpackningar_och_wellpapp.png
rs_mtrl_papper.png

Papper

726602

Ladda ner materialblad för Pappersförpackningar och well
726602.pdf

pdf, 49,95 kb

Ja tack pappersförpackningar och well

Lådor, Kartonger, Kassar, Paket, Rullar, Emballage

Nej tack pappersförpackningar och well

Kontorspapper, Tidningar, Böcker, Pärmar, Kuvert, Broschyrer, Reklamblad

Återvinning av pappersförpackningar och well

Materialet samlas in och transporteras till materialåtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan återvinnas upp till åtta gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid papperstillverkning med ny råvara.

Ragn-Sells materialnummer 726602
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej