MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Papper och kartong

Till papper och kartong hör alla typer av pappersförpackningar, kontorspapper, tidningar och wellpapp. 

Ragn-Sells samlar även in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara. Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

 

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7 och 15.1
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling