MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Jordar samt bygg- och rivningsavfall

Vi kan hantera jordmassor som är förorenade, muddermassa, slam, blöta jordar eller aska. Genom mobila anläggningar utför vi tjänsten på plats eller på plats på någon av våra moderna behandlingsanläggningar runt om i landet. Vi tar hela ansvaret hela vägen från provtagning och analys, till transport och behandling. Slutmålet är att materialet ska tillbaka in i kretsloppet så långt det bara går.

Till jordar hör massor som kan klassas som både farliga, kraftigt förorenade, och ofarliga, med naturliga bakgrundshalter. Detsamma gäller för rivningsavfall som kan vara både förorenade och icke förorenade. 

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

 

rs_globalgoals_1.png

I arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
9.1, 9.4, 11.6, 11.A, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling