MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Laminatglas

Laminate glass

Laminerat glas, säkerhetsglas. Förekommer t.ex. i bilars vindrutor och vissa fall sidorutor.

rs_753401_laminatglas.png
Färgkod glas

Glas

753401

Ladda ner materialblad för Laminatglas
753401_Laminatglas.pdf

pdf, 117,51 kb

Ja tack laminatglas

Glas som laminerats för att hålla ihop vid skada eller att dämpa ljud.

Nej tack laminatglas

Glasförpackningar, porslin, keramik, spegelglas, icke laminerade fönsterglas.

Vad händer med laminatglas?

Glaset går till återvinning

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för avfall.

Ragn-Sells materialnummer 753401
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej