MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Fönster i Träram

Windows in wooden frames

Materialet avser fönster i träramar som utsorterats till en egen fraktion, persienner eller andra metalldetaljer får ej finnas kvar.

rs_753402-fonster_i_traram.png
Färgkod glas

Glas

753402

Ja tack fönster i träram

Fönster i träram

Nej tack fönster i träram

Fönster monterade i andra typer av karmar/ramar, Isolering, Metall.

Vad händer med fönster i träram?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras till materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaras på en säker deponi. Lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Ragn-Sells materialnummer 753402
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej