MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Fönster i Träram

Windows in wooden frames

Materialet avser fönster i träramar som utsorterats till en egen fraktion, persienner eller andra metalldetaljer får ej finnas kvar

rs_753402-fonster_i_traram.png
Färgkod glas

Glas

753402

Ja tack fönster i träram

Fönster i träram

Nej tack fönster i träram

Fönster monterade i andra typer av karmar/ramar, Isolering, Metall.

Återvinning av fönster i träram

Träavfallet energiförbränns och glaset skickas till glasåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 753402
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej