MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Smittförande, stickande skärande avfall

Biohazardous and sharpe waste

Materialet avser avfall som genom sin stickande och skärande karaktär kan orsaka skador1. Skärande och stickande avfall som har varit i kontakt med kroppsvätska klassificeras som smittförande avfall. Detta avfall klassificeras även som farligt avfall intill dess det är konverterat och avdödat genom värmebehandling. Vid transport av icke avdödat smittförande avfall klassificeras avfallet som farligt gods. Exempel är sprutor för engångsbruk med fast kanyl, kanyler för engångsbruk, knivblad, lancetter, rakblad, suturnålar, ampiner och ampuller, objektglas, sprutor för engångsbruk som använts till patient med blodsmitta och enstaka blodrör. OBS! Endast godkända emballage.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617611

Ladda ner materialblad för Smittförande, stickande skärande avfall
617611.pdf

pdf, 60,06 kb

Ja tack smittförande, stickande skärande avfall

  • Bakterieodlingar, Sprutor, Kanyler,
  • Lancetter, Knivblad, Skalpeller,
  • Ampiner, Agraffer, Suturnålar, Rakblad

Nej tack smittförande, stickande skärande avfall

Kropps- och djurdelar, läkemedel, antibiotika

Vad händer med smittförande, stickande skärande avfall?

Avfallets samlas in och destrueras via förbränning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi, PVC

 

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 617611
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej