MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Oljeavfall, fast, osorterat

Oil residues, solid waste

Materialet avser blandade oljeskadade fasta material såsom oljehaltigt spån, Absol, länsar och dunkar. Lösningsmedelsbaserade rester får ej förekomma.

rs_536334_oljeavfall_fast_osorterat.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536334

Ladda ner materialblad för Oljeavfall, fast, osorterat
536334.pdf

pdf, 50,63 kb

Ja tack oljeavfall, fast, osorterat

Dunkar, Trasor, Länsar, Spån, Absol

Nej tack oljeavfall, fast, osorterat

Lösningsmedel, PCB haltig olja

Återvinning av oljeavfall, fast, osorterat

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Materialet sorteras och energiutvinns, neutraliseras eller deponeras.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: PVS eller Kloropen

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad.Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536334
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja