MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt riskavfall

Biohazardous waste

Materialet avser preparat eller kroppsdelar från operationer eller patologiska laboratorier, kasserat material från patologisk avdelning, djurdelar och veterinäravfall. Består t.ex. av: vävnad, organ och identifierbar kroppsdel från människa och djur, samt fixerat biologiskt material från patologisk avdelning. Avfallet placeras i tät plastförpackning och förpackas därefter i lämpligt ytteremballage. Är avfallet blodigt och avger vätska skall absorberande material användas i innerförpackningen. Emballaget märks med etiketten ”Biologiskt avfall" och med sjukvårdsinrättningens och avdelningens namn samt datum för emballering. Avfallet får förvaras högst ett dygn i rumstemperatur. Därefter upp till fem dygn i en temperatur av högst +8 º C. Vid längre förvaring skall det frysas. Fixerat operationsmaterial kan förvaras i rumstemperatur. Förvaringsutrymmet skall inte vara tillgängligt för allmänhet och bör hållas låst.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617613

Ladda ner materialblad för Biologiskt riskavfall
617613.pdf

pdf, 53,96 kb

Ja tack biologiskt riskavfall

Kroppsdelar från operationer eller patologiska laboratorier, Kasserat material från patologisk avdelning, Vävnadsrester, Utdömda djur

Nej tack biologiskt riskavfall

Biologiskt avfall garanterat fritt från smitta, Gips, Blöjor, Bandage, Läkemedel, Antibiotika, Cytostatika

Vad händer med biologiskt riskavfall?

Avfallets samlas in och går slutdestruering via förbränning och energiutvinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi, PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 617613
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej