MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt riskavfall ABP Kat 1

Biohazardous waste ABP Kat 1

Materialet avser preparat, biologiskt avfall, veterinäravfall och annat kasserat material från operationer, patologiska laboratorier eller avdelning. Avfallet placeras i tät plastförpackning och förpackas därefter i lämpligt ytteremballage. Avger avfallet vätska skall absorberande material användas i innerförpackningen. Emballaget märks med etiketten ”Biologiskt avfall" och med sjukvårdsinrättningens och avdelningens namn samt datum för emballering. Avfallet får förvaras högst ett dygn i rumstemperatur. Därefter upp till fem dygn i en temperatur av högst +8 º C. Vid längre förvaring skall det frysas. Fixerat operationsmaterial kan förvaras i rumstemperatur. Förvaringsutrymmet skall inte vara tillgängligt för allmänhet och bör hållas låst.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617613

Ja tack biologiskt riskavfall abp kat 1

Avfall från operationer eller patologiska laboratorier, Kasserat material från patologisk avdelning, Vävnadsrester

Nej tack biologiskt riskavfall abp kat 1

Biologiskt avfall garanterat fritt från smitta, Gips, Blöjor, Bandage, Läkemedel, Antibiotika, Cytostatika

Vad händer med biologiskt riskavfall abp kat 1?

Avfallets samlas in och går slutdestruering via förbränning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi, PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 617613
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej