MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Farligt avfall

Till farligt avfall hör ämnen som är farliga för både människor och miljö och därför är det väldigt viktigt att sortera dem på rätt sätt. Märk gärna förpackningarna om de är omärkta, så att vi kan hantera dem på bästa sätt. Vi kan hantera allt avfall som klassas som farligt. 

Komplett och säker hantering 

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet och kompetens hantera och behandla de flesta typer av farligt avfall på ett säkert sätt.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

 

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5 och 12.8
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling